IGAR

COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN DE GEOGRAFIE

INFORMARE

Sâmbătă, 14 martie 2015, a avut loc la sediul Institutului de Geografie sedinţa anuală a membrilor Comitetului Naţional de Geografie la care au fost invitaţi reprezentanţi ai principalelor centre universitar geografice din ţară, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării ştiinţifice, ai asociaţiilor profesionale geografice şi vicepreşedinţii Societăţii de Geografie din România.
Fiecare instituţie a prezentat principalele realizări în domeniul geografiei în anul 2014 şi calendarul manifestărilor ştiinţifice care vor fi organizate în anul 2015.
Din discuţiile purtate s-au conturat câteva probleme majore în soluţionarea cărora se vor implica membrii Comitetului Naţional de Geografie şi ai asociaţiilor geografice.
Acestea sunt legate de:
● elaborarea unei stategii unitare la nivel naţional pentru geografie pentru realizarea căreia se vor implica toţi membrii Comitetului Naţional de Geografie;
● pătrunderea în mass-media pentru a creşte interesul publicului larg dar şi al elevilor şi al factorilor decizionali pentru geografie. în acest sens au fost desemnaţi Prof. dr. Silviu Neguţ şi Prof. dr. Pompei Cocean pentru realizarea unui plan de emisiuni în urma contactării unei televiziuni de importanţă naţională pentru difuzarea acestora.
● realizarea unui schimb de publicaţii între instituţiile geografice pentru o mai bună cunoaştere reciprocă a acestora;
● prezenţa mai activă a cadrelor didactice din mediul universitar în activităţile organizate de profesorii de geografie din preuniversitar;
● sprijin fianciar pentru participarea delegaţiei României la Balcaniada de geografie de la Belgrad;
● o implicare mai activă la nivelul Uniunii Geografice Internaţionale prin aderarea la Comisiile de specialitate ale UIG sau organizarea de manifestări ştiinţifice sub egida UIG.

back »
Institute of Geography Romanian Academy