IGAR

Ph.D. studies

ACADEMIA ROMÂNA
INSTITUTUL DE GEOGRAFIE

ANUNŢĂ
SEDINŢĂ PUBLICĂ
DE
Susţinere a tezei de doctorat a
Doamnei BĂNCILĂ I. EUGENIA GABRIELA în
ziua de 28 aprilie 2017 ora 13:00 cu titlul:

CICLONII MEDITERANEENI ACTIVI ÎN SEZONUL CALD ŞI FENOMENE METEOCLIMATICE DE RISC DETERMINATE ÎN SPAŢIUL GEOGRAFIC ROMÂNESC
...rezumatul tezei de doctorat...


Conducător ştiinţific:
Prof. univ. dr. Octavia Bogdan

Textul integral al tezei de doctorat poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Institutului de Geografie.
Susţinerea va avea loc la sediul Institutului de Geografie Str. Dimitrie Racoviţa, nr. 12, sector 2, Bucureşti.

Eugenia Gabriela BĂNCILĂ (cv)

Comisia:
Acad. Dan BĂLTEANU (preşedinte) (cv)
Prof. univ. Octavia BOGDAN (conducator) (cv)
Prof. univ. Elena TEODOREANU (referent) (cv)
CS I Elena MATEESCU (referent) (cv)
Prof. univ. Ecaterina BORDEI (referent) (cv)
Institute of Geography Romanian Academy