IGAR

Ph.D. studies

ACADEMIA ROMÂNA
INSTITUTUL DE GEOGRAFIE

ANUNŢĂ
SEDINŢĂ PUBLICĂ
DE
Susţinere a tezei de doctorat a
Doamnei FLOREA (EREMIA) MIHAELA-IZABELA în
ziua de 27 aprilie 2017 ora 09:00 cu titlul:

STUDIUL GEOGRAFIC AL UNOR COMPONENTE ALE MEDIULUI (SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA, MANAGEMENTUL DEŞEURILOR URBANE ŞI SPAŢIILE VERZI) DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI
...rezumatul tezei de doctorat...


Conducător ştiinţific:
Prof. univ. dr. doc. Petre Gāştescu

Textul integral al tezei de doctorat poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Institutului de Geografie.
Susţinerea va avea loc la sediul Institutului de Geografie Str. Dimitrie Racoviţa, nr. 12, sector 2, Bucureşti.

Mihaela-Izabela FLOREA (EREMIA) (cv)

Comisia:
CS I Monica DUMITRAŞCU (preşedinte) (cv)
Prof. univ. Petre GÂŞTESCU (conducator) (cv)
Prof. univ. Liliana DUMITRACHE (referent) (cv)
Prof. univ. Adrian Cioacă (referent) (cv)
CS II Sorin GEACU (referent) (cv)
Institute of Geography Romanian Academy