IGAR

Ph.D. studies

ACADEMIA ROMÂNA
INSTITUTUL DE GEOGRAFIE

ANUNŢĂ
SEDINŢĂ PUBLICĂ
DE
Susţinere a tezei de doctorat a
Domnului HUŞTIU M. MIHĂIŢĂ-CRISTINEL în
ziua de 28 aprilie 2017 ora 11:00 cu titlul:

CLIMA ŞI HAZARDELE METEO-CLIMATICE DIN PODIŞUL BÂRLADULUI
...rezumatul tezei de doctorat...


Conducător ştiinţific:
Prof. univ. dr. Octavia Bogdan

Textul integral al tezei de doctorat poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Institutului de Geografie.
Susţinerea va avea loc la sediul Institutului de Geografie Str. Dimitrie Racoviţa, nr. 12, sector 2, Bucureşti.

Mihăiţa-Cristinel HUŞTIU (cv)

Comisia:
Acad. Dan BĂLTEANU (preşedinte) (cv)
Prof. univ. Octavia BOGDAN (conducator) (cv)
Prof. univ. Elena TEODOREANU (referent) (cv)
CS I Elena MATEESCU (referent) (cv)
CS II Sorin GEACU (referent) (cv)
Institute of Geography Romanian Academy