"You can put a caption for your image right here"

ROMANIAN ACADEMY

Institute of Geography
Home About us


News/EventsRezultatele colocviului de admitere la doctorat, sesiunea octombrie 2022, pot fi consultate aici.Anunţ doctorat 2022

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 6 septembrie 2022, Prezidiul Academiei Române a aprobat organizarea în perioada septembrie-octombrie 2022 a colocviului de admitere la doctorat, forma cu stipendiu şi forma fără stipendiu în Institutele de Cercetare Abilitate (I.C.A.). Mai multe detalii pot fi găsite aici.

Pentru înscriere la colocviul de admitere la doctorat, candidaţii vor prezenta următoarele documente:
1. Cerere de înscriere pentru colocviul de admitere la doctorat
2. Fişă de înscriere
3. Propunere temă teză de doctorat
4. Proces verbal
Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la doctorat poate fi consultată aici.


1. Rezultatele finale pentru ocuparea posturilor de CSI şi CSII în cadrul Departamentului de Geografie Umană şi Dezvoltare Regională
2. Rezultatele finale pentru ocuparea postului de CSII în cadrul Departamentului de Geografia Mediului şi GIS
3. Rezultatele parţiale pentru ocuparea posturilor de CSI şi CSII în cadrul Departamentului de Geografie Umană şi Dezvoltare Regională
4. Rezultatele parţiale pentru ocuparea postului de CSII în cadrul Departamentului de Geografia Mediului şi GISACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE GEOGRAFIE

ANUNŢĂ SEDINŢĂ PUBLICĂ (Anexa 12)
de susţinere a tezei de doctorat a doamnei Alexandra-Roxana VRÎNCEANU (cv)
în ziua de 14 decembrie 2021, ora 11:00, cu titlul:

IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC ŞI DE MEDIU AL VALORIFICĂRII RESURSELOR DE ENERGIE SOLARĂ DIN CÂMPIA ROMÂNĂ. STUDIU GEOGRAFIC
(rezumatul tezei de doctorat)

Conducător ştiinţific: CS I dr. Monica DUMITRAŞCU

Textul integral al tezei de doctorat poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Institutului de Geografie. Susţinerea va avea loc la sediul Institutului de Geografie, Str. Dimitrie Racoviţa, nr. 12, sector 2, Bucureşti.

Comisia: CS I dr. Monica DUMITRAŞCU -conducător (cv); Acad. Dan BĂLTEANU -preşedinte (cv); Prof. Sorin CHEVAL -referent (cv); Prof. Ioan Cristian IOJA -referent (cv); CS I dr. Mihaela SIMA -referent (cv)

Anunţ doctorat 2021

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 15 septembrie 2020, Biroul Prezidiului Academiei Române a aprobat organizarea în perioada septembrie-octombrie 2020 a colocviului de admitere la doctorat, forma cu stipendiu şi forma fără stipendiu în Institutele de Cercetare Abilitate (I.C.A.).

Mai multe detalii pot fi găsite aici.


The Contribution of Geography in Supporting Sustainable Development Goals (SDGs)

Special Issue Editors:
Dr. Mihaela Sima, Guest Editor
Romanian Academy, Institute of Geography, RO-014700 Bucharest, Romania

Dr. Thomas Skou Grindsted, Guest Editor
Department of People and Technology, Roskilde University, 4000 Roskilde, Denmark

More details about the Special Issue can be found here.


Integrated and Solution-oriented Sustainability Research for Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation

Special Issue Editors:
Dr. Mihaela Sima, Guest Editor
Romanian Academy, Institute of Geography, RO-014700 Bucharest, Romania

Dr. Marta Jurchescu, Guest Editor
Romanian Academy, Institute of Geography, RO-014700 Bucharest, Romania

More details about the Special Issue can be found here.