"You can put a caption for your image right here"

ROMANIAN ACADEMY

Institute of Geography
Home About usTransparency


Lista funcţiilor din Institutul de Geografie al Academiei Române la data de 30.09.2023
conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 33, alin. 1