"You can put a caption for your image right here"

ROMANIAN ACADEMY

Institute of Geography
Home About usTransparency


Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de CSI şi CSII
vacante sau temporar vacante din cadrul Institutului de Geografie al Academiei Române

Regulament de Organizare şi Funcţionare

Regulament de Ordine Interioară

Lista funcţiilor din Institutul de Geografie al Academiei Române la data de 30.09.2023
conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 33, alin. 1

The Gender Equality Strategy and the Gender Equality Plan 2023-2026
for the Institute of Geography, Romanian Academy-Bucharest