ROMANIAN ACADEMY

Institute of Geography
Home About us


PhD studies


Guides and methodologies

Cod de Etică şi Deontologie al SCOSAAR
Regulamentul SCOSAAR
Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la doctorat
Ghid de redactare a tezei de doctorat (Anexe)
Metodologia organizării şi susţinerii tezei de doctorat (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8, Anexa 9, Anexa 10, Anexa 11, Anexa 12, Anexa 13, Anexa 14, Anexa 15)
Metodologie privind situaţiile de prelungire sau încetare a calităţii de student-doctorand (Anexe)
Metodologie privind acordarea burselor (Anexe)
Metodologia privind acordarea şi revocarea calităţii de conducător de doctorat în cadrul SCOSAAR (Anexe)
Mecanisme de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat
Metodologia de evaluare a conducătorilor de doctorat (Anexe)
Metodologie pentru analiza şi aprobarea tematicilor programelor de studii universitare
Metodologie privind doctoratul în cotutelă (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8)
Metodologie privind mobilitatea academică a studenţilor-doctoranzi (Anexa 1)
Metodologie privind schimbarea conducătorilor de doctorat
Metodologie privind transferul rezultatelor formative între programe de studii

Contract of university doctoral studies with scholarship
Contract for university doctoral studies without scholarship
University doctoral studies plan