"You can put a caption for your image right here"

ROMANIAN ACADEMY

Institute of Geography
Home About us


PhD thesis defendedVRÎNCEANU G. Alexandra-Roxana (14.12.2021)

IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC ŞI DE MEDIU AL VALORIFICĂRII RESURSELOR DE ENERGIE SOLARĂ DIN CÂMPIA ROMÂNĂ. STUDIU GEOGRAFIC (rezumat)

ANGEARU C. Claudiu-Valeriu (28.10.2021)

APLICAŢIILE TELEDETECŢIEI PENTRU STUDIUL FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN CÂMPIA BĂRĂGANULUI (rezumat)

SIMULESCU Daniel-Alin (17.12.2019)

STUDIUL GEOGRAFIC AL TERENURILOR NISIPOASE DIN CÂMPIA ROMANAŢIULUI (rezumat)

LUPU (LEPĂDATU) Laura-Valentina (27.05.2019)

STUDIUL GEOGRAFIC AL RISCURILOR SOCIALE DIN VALEA DUNĂRII ROMÂNEŞTI (SECTORUL TURNU MĂGURELE - GIURGIU) (rezumat)

ŢUCHIU Elena (28.10.2018)

STUDIUL PRIVIND STAREA CORPURILOR DE APĂ DE PE CURSUL INFERIOR AL DUNĂRII ÎNTRE BAZIAŞ ŞI ISACCEA (rezumat)

DINICUŢU Elena (28.07.2017)

CLIMA ŞI CALITATEA AERULUI ÎN CÂMPIA VLĂSIEI (rezumat)

BĂNCILĂ Eugenia Gabriela (28.04.2017)

CICLONII MEDITERANEENI ACTIVI ÎN SEZONUL CALD ŞI FENOMENE METEOCLIMATICE DE RISC DETERMINATE ÎN SPAŢIUL GEOGRAFIC ROMÂNESC (rezumat)

HUŞTIU Mihăiţa-Cristinel (28.04.2017)

CLIMA ŞI HAZARDELE METEO-CLIMATICE DIN PODIŞUL BÂRLADULUI (rezumat)

FLOREA (EREMIA) Mihaela-Izabela (27.04.2017)

STUDIUL GEOGRAFIC AL UNOR COMPONENTE ALE MEDIULUI (SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ, MANAGEMENTUL DEŞEURILOR URBANE ŞI SPAŢIILE VERZI) DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI (rezumat)